Soms echter zijn de voormelde gedragingen een symptoom van een ander – onderliggend probleem, waarvoor gedragstherapie zich opdringt.  Deze bestaat uit het afnemen van een grondige gedragsanalyse om de oorzaak van het probleemgedrag te bepalen;  op basis waarvan de gedragstraining kan uitgebouwd worden om actief te gaan werken rond die oorzaak!

U kan bij mij terecht voor alle probleemgedrag van hond en kat! Het kan hier o.a. gaan om:
· Verlatingsangst
· Angst, vrees en allerhande fobieën (vuurwerk, onweer, mensen, honden, paarden,…)
· Agressie
· Vreemd gedrag zoals staartjagen, vliegen happen (die er niet zijn), zelfmutilatie,…
· Onzindelijkheid

Werkwijze consult:
Het consult gaat gewoonlijk bij mij door, maar op verzoek kom ik ook aan huis. Het bestaat uit het opnemen van een volledige historiek en opsomming van de klachten (‘anamnese’). Daaruit volgt een (werk)diagnose, op basis waarvan een behandelplan wordt opgesteld. De verdere opvolging is afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem. Naar gelang de situatie kan dit per email, telefonisch en/of d.m.v. één (of meerdere) opvolgconsult(en).

Ik stuur een verslag van het consult, diagnose en behandelplan op naar u en, desgevallend, de doorverwijzende dierenarts. Na doorverwijs door gedragsdierenarts die de diagnose stelde, doe ik de gedragstraining in samenspraak met hem/haar.

Een medische oorzaak kan aan de basis liggen van het probleemgedrag van uw huisdier. Daarom is het belangrijk dat het dier door een dierenarts onderzocht wordt (bvb. bij onzindelijkheid, agressie die veroorzaakt kan zijn door bvb. pijn,…). Indien hij geen medische oorzaak vindt, kan hij doorverwijzen naar mij.

Indien nodig en indien u wenst kan de gedragstherapie ondersteund worden met bloesemremedietherapie.