U kan bij mij terecht voor alle probleemgedrag van uw kat(ten)! Het kan hier o.a. gaan om:
· Onzindelijkheid
· Angst, vrees en allerhande fobieën (vuurwerk, onweer, mensen, honden, paarden,…)
· Agressie naar jullie, bezoek of tussen de katten onderling
· Vreemd gedrag zoals staartjagen, vliegen happen (die er niet zijn), zelfmutilatie,…
. Introductie van de nieuwe kat/hond aan de reeds inwonende kat(ten) en/of hond(en)

Werkwijze consult:
Een kattengedragsconsult vindt plaats bij u thuis. Het bestaat uit het opnemen van een volledige historiek en opsomming van de klachten d.m.v. een voorafgaande vragenlijst(‘anamnese’). Daaruit volgt een (werk)diagnose, op basis waarvan een behandelplan wordt opgesteld. De verdere opvolging is afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem. Naar gelang de situatie kan dit per email, telefonisch en/of d.m.v. één (of meerdere) opvolgconsult(en).

Ik stuur een verslag van het consult, diagnose en behandelplan op naar u en, desgevallend, de doorverwijzende dierenarts. Na doorverwijs door (gedrags)dierenarts, doe ik de gedragstraining in samenspraak met hem/haar.

Een medische oorzaak kan aan de basis liggen van het probleemgedrag van uw huisdier. Daarom is het belangrijk dat het dier door een dierenarts onderzocht wordt (bvb. bij onzindelijkheid, agressie die veroorzaakt kan zijn door bvb. pijn,…). Indien hij geen medische oorzaak vindt, kan de dierenarts doorverwijzen naar mij.

Indien nodig en indien u wenst kan de gedragstherapie ondersteund worden met bloesemremedietherapie.