Opvoedingslessen

 

Uw hond trekt aan de leiband, valt uit naar andere honden, komt niet terug als je hem roept, is onzindelijk, breekt de boel af thuis, luistert niet naar bevelen, springt op tegen mensen, blaft om aandacht, is overactief….
Uw kat is onzindelijk, stoot alles van kasten, krabt daar waar het niet mag, miauwt constant om aandacht, is overactief,…
Huisdieren die niet de nodige begeleiding of structuur krijgen maken met hun gedrag heel duidelijk dat het tijd is om actie te ondernemen voordat het helemaal de spuigaten uitloopt! Voorkom erger en neem contact op zodat u er dankzij mijn ondersteuning d.m.v. een aantal privélessen, in slaagt om uw huisdier gewenst en aangepast gedrag aan te leren!
Deze privélessen zijn dus op maat gemaakt van uzelf, het dier en zijn omgeving en bestaan zowel uit theorie als praktijk. U bepaalt wat u wil bereiken door mij dit via het contactformulier te laten weten. Op basis daarvan stel ik de lessenreeks en de bijhorende documentatie samen.

 

Gedragstherapie

Soms echter zijn de voormelde gedragingen een symptoom van een ander – onderliggend probleem, waarvoor gedragstherapie zich opdringt.  Deze bestaat uit het afnemen van een grondige gedragsanalyse om de oorzaak van het probleemgedrag te bepalen;  op basis waarvan de gedragstraining kan uitgebouwd worden om actief te gaan werken rond die oorzaak!

U kan bij mij terecht voor alle probleemgedrag van hond en kat! Het kan hier o.a. gaan om:
· Verlatingsangst
· Angst, vrees en allerhande fobieën (vuurwerk, onweer, mensen, honden, paarden,…)
· Agressie
· Vreemd gedrag zoals staartjagen, vliegen happen (die er niet zijn), zelfmutilatie,…
· Onzindelijkheid

Werkwijze consult:
Het consult voor de hond kan bij u thuis of bij mij doorgaan. Het bestaat uit het opnemen van een volledige historiek en opsomming van de klachten (‘anamnese’) aan de hand van een voorafgaand in te vullen vragenlijst. Daaruit volgt een (werk)diagnose, op basis waarvan een behandelplan wordt opgesteld. De verdere opvolging is afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem. Naar gelang de situatie kan dit per email, telefonisch en/of d.m.v. één (of meerdere) opvolgconsult(en).

Ik stuur een verslag van het consult, diagnose en behandelplan op naar u en, desgevallend, de doorverwijzende dierenarts.

Een medische oorzaak kan aan de basis liggen van het probleemgedrag van uw huisdier. Daarom is het belangrijk dat het dier door een dierenarts onderzocht wordt (bvb. bij onzindelijkheid, agressie die veroorzaakt kan zijn door bvb. pijn,…). Indien hij geen medische oorzaak vindt, kan hij doorverwijzen naar mij.

De tarieven staan vermeld op onze website onder “Tarieven kat” en “Tarieven hond”.

“SAMEN OP WEG NAAR EEN HARMONIEUS SAMENLEVEN!”